רשימת הלקוחות שלנו הוסרה מהאתר.
ללקוחות פוטנציאלים יימסר המידע המבוקש בהתאם.
הסרת רשימת הלקוחות נובעת מהחלטה עסקית של גביש לשמור על סודיות בנושא זה.