בנימין בוגר הקורס בסרטון על הקורס.
ביומו האחרון של הקורס הסטודנטים נשאלו מספר שאלות.
זה הראיון שבוצע עם בנימין.
תהנו