ריכזתי מספר המלצות של בוגרים מקורסים שונים.
חלקם במכתבים וחלקם באמצעות וידאו.
אני חייב לציין שעם רוב הבוגרים שלי אני בקשר ואני מתמלא גאווה בכל פעם שאני שומע על הצלחה שלהם בשוק לאחר מכן.
תודה לבוגרים שהמליצו…