פקודה זאת תציג את מספר הקישורים הנכנסים בעלי ערך.
חשוב ביותר להתייחס אל נתון זה כבדיקה ראשונית בלבד.
מספר הקישורים האמיתי לאתר תמצאו בכלי מנהל האתרים של גוגל או באמצעות בדיקה דומה ב YAHOO.

הנתון בבדיקה זאת נכון בדרך כלל לכמה חודשים אחורה.
וניתן לראות קישורים פנימיים וקישורים מאתרים אחרים.

בהצלחה